Általános szerződési feltételek


Alapvető rendelkezések
1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) kerülnek kiadásra:
Elérhetőség:

Mateos sro

Bancíková 1/A

Pozsony – Ružinov kerület, 821 03

Szlovák Köztársaság

  • azonosító szám : 50705636
  • ÁFA szám : 2120434305
  • ÁFA szám : SK2120434305
  • IBAN : SK7875000000004025393494
  • BIC: CEKOSKBX (‎ČSOB, as)


(a továbbiakban "eladó")


2. Jelen szerződési feltételek szabályozzák az eladó és a szerződést kötő természetes személy kölcsönös jogait és kötelezettségeit
adásvételi szerződés a fogyasztói üzleti tevékenységén kívül, vagy az Ön üzleti tevékenységén belül (a továbbiakban:
„vevő”) az internetcímen elérhető weboldalon található webes felületen keresztül
www.maweld.sk (a továbbiakban: "online áruház").


3. A feltételekben foglaltak az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Eltérő elrendezés a vásárlási helyiségben


szerződés elsőbbséget élvez a jelen feltételekben foglaltakkal szemben.
4. Jelen feltételek és az adásvételi szerződés szlovák nyelven jön létre.


Információk az árukról és árakról
1. Az árukkal kapcsolatos információk, beleértve az egyes áruk árát és főbb jellemzőit, az egyes áruk mellett vannak felsorolva
áruk az online áruház katalógusában. Az áruk árai általános forgalmi adóval együtt vannak feltüntetve, minden kapcsolódóan
az áruk visszaküldésének díjai és költségei, ha ezek az áruk természetüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai szolgáltatással
úton. Az áruk árai mindaddig érvényesek, amíg azok a webáruházban megjelennek. Ez a rendelkezés
nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyedileg elfogadott feltételek mellett.
2. Az online áruház katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, az eladó pedig nem
köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra vonatkozóan.
3. Az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat az online áruházban teszik közzé.
4. Az áruk vételárából az esetleges kedvezmények nem vonhatók össze, kivéve, ha az eladó és a vevő megegyezik
másképp.


Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése
1. A vevőnél felmerülő költségek, amikor a vételi megrendelés lezárásával összefüggésben távolról használ kommunikációs eszközöket
szerződéseket (internetkapcsolat költsége, telefonálás költségei), a vevő maga fizeti. Ezek a költségek nem különböznek a
alapkamat.
2. A vásárló az alábbi módokon rendeli meg az árut:
 ügyfélfiókján keresztül, ha korábban regisztrált a webáruházban,
 a megrendelőlap regisztráció nélküli kitöltésével.
3. Megrendeléskor a vásárló kiválasztja az árut, az áruk darabszámát, a fizetési és szállítási módot.
4. A megrendelés elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a megrendelésben megadott adatait.
A vevő a megrendelést a „Megrendelés megerősítése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben megadott adatok
az eladó helyesnek tartja. A megrendelés érvényességének feltétele az összes kötelező adat kitöltése a ben
megrendelőlapot és a vásárló igazolását arról, hogy megismerte ezeket a feltételeket.
5. Az eladó a megrendelés kézhezvétele után azonnal visszaigazolást küld a vásárlónak a megrendelés átvételéről az e-mail címre.
az a cím, amelyet a vevő a megrendeléskor megadott. Ez a visszaigazolás automatikus és nem minősül szerződésnek. Csatolt
a visszaigazolások az eladó aktuális szerződési feltételei. Az adásvételi szerződés csak a megrendelés elfogadását követően jön létre
az eladó által. A megrendelés elfogadásáról szóló értesítést a vevő e-mail címére kézbesítjük.
6. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelésben felsorolt ​​követelmények valamelyikét nem tudja teljesíteni, a vevőt a
email cím megváltozott ajánlat. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül és az adásvételi szerződés v
ilyen esetben a vevő ezen ajánlat elfogadásáról szóló visszaigazolásával zárul az eladónak a megadott e-mail címén
jelen feltételekben.
7. Minden, az eladó által elfogadott megrendelés kötelező érvényű. A vevő a megrendelést mindaddig törölheti, amíg az a vevőhöz nem kerül
értesítést kapott a megrendelés eladó általi elfogadásáról. A vevő a rendelés lemondását a megadott telefonszámon tudja leadni
az eladó számát vagy elektronikus üzenetben az eladó e-mail címére, mindkettő szerepel a jelen üzleti feltételekben
körülmények.
8. Abban az esetben, ha nyilvánvaló műszaki hiba történt az eladó részéről az áru internetes árának feltüntetésekor
üzletben, vagy a megrendelés során az eladó nem köteles az árut a vevőnek átadni ezért nyilvánvalóan
hibás ár akkor is, ha a vevőnek a megrendelés átvételéről ezek szerint automatikus visszaigazolást küldtek
üzleti feltételek. [S1] Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról, és a vevőt a címre küldi
e-mail címe megváltoztatta az ajánlatot. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés és az adásvétel új tervezetének minősül
ebben az esetben a szerződés a vevő által az eladó e-mail címére küldött elfogadás visszaigazolásával jön létre.


Ügyfél számla
1. A vásárló online áruházban történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet az övéhez
ügyfél számla. A vásárló megrendelheti az árut az ügyfélszámlájáról. A vevő tud
regisztráció nélkül is rendelhet árut.
2. Vevői fiók regisztrálásakor és az áruk megrendelésekor a vásárló köteles helyesen és a valóságnak megfelelően közölni minden
adat. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában lévő adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. Adatok megadva
a vevő által a vevő fiókjában és az áru megrendelésekor az eladó helyesnek tekinti.
3. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles megőrizni
az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információk bizalmas kezelése. Az eladó nem vállal felelősséget
az ügyfélszámla harmadik fél általi esetleges visszaéléséért.
4. A vevő nem jogosult harmadik félnek engedélyezni az ügyfélszámla használatát.
5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, ill.
abban az esetben, ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből és a jelen feltételekből fakadó kötelezettségeit.
6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel a szükségesre
az eladó hardver és szoftver berendezéseinek karbantartása, ill szükséges hardver és szoftver karbantartás
harmadik felek berendezései.


Fizetési feltételek és áruszállítás
1. Az áru árát és az áru adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a vásárló az alábbiak szerint fizetheti
módokon:
 utánvéttel
 átutalással az eladó számlájára
2. A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket.
szerződéses összeget. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza a szállítással járó költséget is
áruk.
3. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes.
4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, ha a vonatkozó
összegeket az eladó bankszámlájára.
5. Az eladó nem követel előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. A vételár kifizetése előtt
az áru elküldése nem kaució.
6. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevő részére. Ez is kötelező
a beérkezett értékesítéseket online regisztrálja az adóügyintézőnél, műszaki hiba esetén, legkésőbb 48 órán belül.
7. Az árut a vevőnek kézbesítjük:
 a vevő által a megrendelésben megadott címre
 a küldeményfeladó irodán keresztül a vevő által megadott feladóhivatal címére,
8. A szállítási mód kiválasztása az árurendelés során történik.
9. Az áru kiszállításának költségeit az áru feladási és átvételi módjától függően a vevő megrendelése ill.
a megrendelés eladó általi visszaigazolásában. Ha külön kérés alapján egyeztetik a szállítás módját
a vevő, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és esetleges többletköltségeket.
10. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, a vevő
köteles átvenni az árut. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten ki kell szállítani
vagy a megrendelésben feltüntetetttől eltérő módon a vevő köteles megfizetni a megismétléssel járó költségeket.
áruszállítás, ill más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.
11. A vevő az árunak a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét és
hibákat azonnal jelentse a szállítónak. A csomag jogosulatlan belépésre utaló megsértésének észlelése esetén
a szállítmányhoz, a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.
12. Az eladó adóbizonylatot - számlát állít ki a vevőnek. Az adóbizonylatot a leszállított áruhoz csatoljuk.[S2]
13. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát, beleértve a szállítási költségeket is,
hanem először az áru átvételével. Az áruk véletlen elvesztéséért, sérüléséért vagy megsemmisüléséért való felelősség a vevőre száll át
az áru átvételének pillanata vagy az a pillanat, amikor a vevő köteles volt átvenni az árut, de a vásárlást megsértve
ezt nem szerződés alapján tette.


Elállás a szerződéstől
1. Az adásvételi szerződésből megilleti az a vevő, aki adásvételi szerződést kötött fogyasztói tevékenységén kívül
indoklás nélkül is visszavonul.
2. A szerződéstől való elállás határideje 14 nap
 az áru átvételének napjától,
 az utolsó áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya többféle áru vagy szállítás
több rész
 az első áruszállítás átvételének napjától, ha a szerződés tárgya rendszeres ismételt áruszállítás.
3. A vevő nem állhat el többek között az adásvételi szerződéstől:
 a szolgáltatásnyújtásról, ha azt az ő előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették a határidő lejárta előtt
eláll a szerződéstől, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nincs joga
a szerződéstől való elállás és a szolgáltatás teljes körű teljesítése,
 olyan termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, amelynek ára a pénzpiac ingadozásaitól függ, függetlenül az eladó akaratától, ill.
amelyek az elállási idő alatt előfordulhatnak,
 a szerződéskötéskor megállapodott szeszes italok kiszállításáról, mely ig szállítható.
harminc nap elteltével, és amelynek ára az eladó akaratától független piaci ingadozásoktól függ,
 a vevő kívánsága szerint módosított áruk, méretre készített áruk vagy meghatározott áruk szállításáról
kifejezetten egy vásárló számára,
 romlandó áruk szállításáról, valamint olyan áruk szállításáról, amelyek jellegüknél fogva szállítás utáni áruk
visszafordíthatatlanul keverve más árukkal,
 egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre nem alkalmas, zárt csomagolású áruk kiszállításáról
okok miatt, és akinek a védőcsomagolása a szállítást követően feltört,
 hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógép szállításáról
szoftver, ha védőcsomagolásban értékesítik, és a vevő kibontotta ezt a csomagolást,
 újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a könyvértékesítést
nem védőcsomagolásban szállítjuk,
 elektronikus tartalom nem anyaghordozón történő kézbesítéséről, ha annak szolgáltatása expresszsel kezdődött
a vevő beleegyezésével és a vevő kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy e hozzájárulásának kinyilvánításával elveszíti a
a szerződéstől való elállás,
 a 7. § paragrafusában említett egyéb esetekben. törvény 6. -a. Az áruértékesítés során a fogyasztóvédelemről szóló 102/2014
szolgáltatásnyújtás távollevőkben kötött szerződés vagy az üzemi helyiségen kívül kötött szerződés alapján
az eladó módosításai szerint.
4. A vevőnek a szerződéstől való elállási határidő betartása érdekében az elállási határidőn belül elállási nyilatkozatot kell küldenie.
a szerződésből.
5. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő a rendelkezésre bocsátott elállási nyilatkozatmintát használhatja
az eladó által. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő elküldi az eladó e-mail-címére vagy szállítási címére
jelen feltételekben. Az eladó haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek az űrlap átvételét.
6. A szerződéstől elálló vevő köteles az árut a szerződéstől való elállást követő 14 napon belül visszaküldeni az eladónak.
A vevő viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az árut nem lehet visszaküldeni
jellegét a szokásos postai úton.
7. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatéríti neki az árát,
minden pénzt, beleértve a szállítási díjakat is, amelyeket ugyanilyen módon kaptak tőle. Az eladó vissza fog térni
a vevő által más módon kapott pénzösszeg csak akkor, ha a vevő ehhez hozzájárul, és ez nem eredményez
további költségek.
8. Ha a vevő az eladó által kínált áruk legolcsóbb szállítási módjától eltérő módot választott, az eladó visszatéríti a vevőnek az árát.
az áruk kiszállításának költsége az áruk legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben.
9. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt korábban visszaadni a vevőnek,
mielőtt a vevő átadja neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
10. Az árut a vevőnek sértetlenül, sértetlenül és lehetőség szerint eredetiben kell visszaküldenie az eladónak.
csomagolás. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítésére irányuló igényét egyoldalúan beszámítani
a vevőt a vételár visszatérítéséért.
11. Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől elfogyott készletek, áruk nem elérhetősége miatt, vagy
az áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áru előállítását vagy behozatalát. Az eladó azonnal értesít
a vásárló a megrendelésben megadott e-mail címen keresztül, és az elállási nyilatkozattól számított 14 napon belül visszaküldi
az adásvételi szerződésből az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amit a szerződés alapján kapott tőle, mégpedig
ugyanúgy, vagy a vevő által meghatározott módon.


Hibás teljesítésből eredő jogok
1. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben
amikor a vevő átvette az árut:
 az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, és ha nincs megállapodás, akkor olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben az eladó ill
a leírt gyártó, vagy amit a vevő az áru jellegére tekintettel és az eladó hirdetése alapján elvárt
teljesített,
 az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják
használ,
 az áru megfelel a megállapodás szerinti minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy kivitelt meghatározták
az egyeztetett minta vagy sablon szerint,
 az áru a megfelelő mennyiségben vagy súlyban van és
 az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
2. Ha a hiba az áru vevő általi átvételétől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már akkor hibás volt, amikor
átvett. A vevő a fogyasztási cikkben keletkezett hibából huszonnégy órán belül jogosult élni
hónapokkal az átvétel után. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeket olyan hiba miatt alacsonyabb áron értékesítettek, amelynél alacsonyabb volt
a megállapodás szerinti ár, az áru szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áru esetén a megfelelő hibára
az áru használatának vagy elhasználódásának mértéke a vevő általi átvételkor, vagy ha ez az áru természetéből következik.
3. Hiba esetén a vevő panaszt tehet az eladónál, és követelheti:
 ha eltávolítható hibáról van szó:
- az áru hibájának ingyenes eltávolítása,
- az áruk cseréje új árukra,
 ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani:
- ésszerű kedvezmény a vételárból,
- elállni a szerződéstől.
4. A vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől,
 ha az árunak olyan hibája van, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék hibamentes termékként történő rendeltetésszerű használatát,
 ha a javítást követően ismétlődő hiba vagy hiányosságok miatt az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni,
 ha az árut az áruk nagyszámú hibája miatt nem tudja megfelelően használni.
5. Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció átvétele lehetséges, ill
székhelyén vagy üzlethelyén. A fogyasztó panasszal is élhet az eladó által megjelölt személynél. Ha panasz
a fogyasztóval az eladó által megjelölt személy foglalkozik, ez utóbbi csak a kijavított áru átadásával intézheti a reklamációt, ellenkező esetben
továbbítja a panaszt az eladónak feldolgozásra. Az eladó köteles írásos visszaigazolást adni a vevőnek arról
mikor gyakorolta a vevő a jogát, mi a követelés tartalma, és a vevő milyen követelésrendezési módot igényel, valamint
a reklamáció kezelésének időpontjának és módjának megerősítése, ideértve a javítás és annak időtartamának megerősítését, vagy
írásos indoklás az igény elutasítására.
6. Ha a fogyasztó panaszt tesz, az eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott, vagy megjelölt személy köteles utasítani.
a fogyasztót a hibás teljesítésből eredő jogairól. A fogyasztó döntése alapján melyik jogok
a hibás teljesítésből eredő igényeket az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, vagy az általa megjelölt személy
köteles haladéktalanul, összetett ügyekben legkésőbb az időponttól számított három munkanapon belül meghatározni a panasz kezelésének módját
hirdetésben történő alkalmazás, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges,
legkésőbb az igénylés napjától számított 30 napon belül. . A kereset feldolgozásának módjának meghatározása után a kereset tartalmazza
a hiba elhárítását azonnal intézni kell, míg indokolt esetben a reklamáció utólag is kezelhető.
A reklamáció kezelése azonban, beleértve a hiba elhárítását is, nem tarthat tovább a reklamáció benyújtásától számított 30 napnál.
Ezen időtartam hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül, és a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől
vagy jogában áll az árut új árura cserélni. A követelés benyújtásának pillanata annak a pillanatnak tekintendő, amikor az megtörténik
a vevő akaratának megnyilvánulása (a hibás teljesítéshez való jog gyakorlása) az eladó felé.
7. Az eladó írásban tájékoztatja a vevőt a reklamáció eredményéről, legkésőbb az igényléstől számított 30 napon belül.
panaszok.
8. Nem illeti meg a vevőt a hibás teljesítés joga, ha a vevő a dolog átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy
a vevő maga okozta a hibát.
9. A vevőt indokolt reklamáció esetén joga van a célzottan felmerült költségek megtérítésére.
a panasz alkalmazásával kapcsolatban. A vevő ezt a jogát az eladóval az azt követő egy hónapon belül gyakorolhatja
a jótállási idő lejárta.
10. Több lehetőség esetén a vevő választhatja meg a reklamáció módját és annak feldolgozását.
11. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a 499–510. §, az 596–600. § és a 619–627. § az irányadó.
számú törvény 40/1964 Coll. módosított Polgári Törvénykönyve és a törvény 2. sz. A védelemről szóló 250/2007
módosított fogyasztó.


Szállítás
(1) A szerződő felek minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesíthetnek egymásnak.
2. A vevő a levelezést a jelen feltételekben megadott e-mail címre kézbesíti az eladónak.
Az eladó a levelezést a vevőnek az ügyfélfiókjában vagy a megadott e-mail címre kézbesíti
rendelés.


A viták peren kívüli rendezése
1. A fogyasztónak joga van helyesbítés iránti kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan
az eladó feldolgozta a keresetét, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. A fogyasztót megilleti a bejelentési jog
javaslatot alternatív (peren kívüli) vitarendezés kezdeményezésére alternatív vitarendezési szervezettel, ha az eladó
az előző mondat szerinti megkeresésre nemmel válaszolt, vagy annak elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolt.
Ez nem érinti a fogyasztó bírósághoz fordulásának lehetőségét.
2. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felelős az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért,
székhelye: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, amely a megadott célból a címen érhető el
Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, Központi Felügyelőség, Nemzetközi Kapcsolatok és Alternatív Vitarendezési Főosztály,
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vagy elektronikusan az ars@soi.sk vagy adr.@soi.sk címen. Internet
cím: https://www.soi.sk/. Az internetes címen található online vitarendezési platform
A http://ec.europa.eu/consumers/odr használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.
3. Európai Fogyasztói Központ Szlovák Köztársaság, székhely: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internet
cím: http://esc-sr.sk/ kapcsolattartó pont az Európai Parlament és a Tanács (EU) sz. 524/2013
2013. május 21. a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2013/2013/EK rendelet módosításáról. 2006/2004 és a 2009/22/EK irányelv
(a fogyasztói jogviták online rendezésére vonatkozó rendelet).
4. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a
hatáskörében az illetékes Járási hivatal, kereskedelmi üzletág. Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
törvény betartásának felügyeletét végzi többek között. A fogyasztóvédelemről szóló 250/2007
módosítása szerint.


Záró rendelkezések

1. Az eladó és a vevő közötti minden megállapodásra a Szlovák Köztársaság jogrendje az irányadó. Ha a kapcsolat
által létrehozott adásvételi szerződés nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodtak abban, hogy a jogviszonyra a szlovák jog az irányadó
a Köztársaság. Ez nem érinti a fogyasztónak az általánosan kötelező jogszabályokból eredő jogait.
2. Az eladót a vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti a 2010. évi CXVI.
A fogyasztóvédelemről szóló 250/2007.
3. Minden jog az eladó webhelyéhez, különösen a tartalomhoz fűződő szerzői jog, beleértve az oldalelrendezést, a fényképeket,
a filmek, grafikák, védjegyek, logók és egyéb tartalmak és elemek az eladót illetik. Másolni tilos
módosítani vagy más módon használni a weboldalt vagy annak egy részét az eladó hozzájárulása nélkül.
4. Az eladó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyeket harmadik fél beavatkozása okozott a webáruházban ill
rendeltetésével ellentétes felhasználása következtében. A webáruház használata során a vásárló nem veheti igénybe
olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnek a működésére, és nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely hatással lehet rá
vagy megengedi harmadik feleknek, hogy engedély nélkül beavatkozzanak vagy szoftvereket vagy más összetevőket használjanak
az online áruház létrehozása és a webáruház, illetve annak részei vagy szoftver berendezései használata oly módon, hogy
céljával vagy céljával ellentétes lenne.
5. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem nyilvánosan elérhető
hozzáférhető.
6. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti az a
a szerződési feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt felmerülő kötelezettségek.
7. A szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintáját a feltételekhez csatoljuk.


Jelen feltételek 2019. január 1-jén lépnek hatályba